0,58 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT-ST20K748
0,58 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT-ST50K752
Nietstifte ALTKUPFER 20 mm 50 Stck.

Nietstifte Altkupfer 20 mm 50 St

0,58 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT-ME20-K682
Nietstifte ALTKUPFER 40 mm 10 Stck.

Nietstifte ALTKUPFER 40 mm 10 St

0,17 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT-ME40-K150
Nietstifte ALTMESSING 20 mm 15 Stck.

Nietstifte ALTMESSING 20 mm Stck.

0,21 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT002-2
Nietstifte ALTMESSING 50 mm 15 Stck.

Nietstifte ALTMESSING 50 mm 15 Stck.

0,21 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT-M050/15
Nietstifte Farbig Cihlová

Nietstifte Farbig Cihlová

0,17 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT09-K741
Nietstifte GOLD 20 mm 50 Stck.

Nietstifte GOLD 20 mm 50 St

0,58 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT-ZL20/50
Nietstifte GOLD 25 mm 10 Stck.

Nietstifte GOLD 25 mm 10 Stck.

0,25 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT20-K701

Neu

Nietstifte GOLD 30 mm 15 Stck.

Nietstifte GOLD 20 mm 50 St

0,25 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT-ZL30/15
Nietstifte GOLD 50 mm 10 Stck.

Nietstifte GOLD 25 mm 50 Stck.

0,25 €
Auf Lager: 1 Stk.
Artiklnummber: KNYT20-K700
Nietstifte HEMATIT 20 mm 50 St

Nietstifte HEMATIT 20 mm 50 St

0,50 €
Auf Lager: > 5 Stk.
Artiklnummber: KNYT-HE20/50