Neu

Islandmoos 10 g

Islandmoos 10 g

Ihr Preis mit MwSt
0,90 €
Ihr Preis ohne MWSt
0,74 €
0.9
Erreichbarkeit
Nicht lagernd
Artiklnummber
MEDR001

Islandmoos 10 g


Paketgewicht10 g
MaterialNatürliches Produkt
FarbeGrün
Vysoce kvalitní pøírodní produkt s realistickým tvarem a barvou.

Pro vìrnou reprodukci stromù a keøù, zejména pro jarní motivy.
Islandský mech se vyznaèuje svou mìkkostí a všestranností a snadno se s ním pracuje.

Severský Sobí mech svìtle zelený je mìkký, vhodný pro pøímé nalepení na podklad. Mech je neoèištìný! To znamená, že v mechu se nacházejí neèistoty v podobì jehlièí, tak jak to známe v pøírodì. Pøírodní Sobí mech je modernì biologicky stabilizován pro prodloužení životnosti i na nìkolik let. Sobí mech pochází z kontrolovaného sbìru ve volné pøírodì ze severských zemí (Finsko, Norsko).
Dokumente in der aktuellen Lage
  • Keine Dokumente
Dokumente in der aktuellen Lage
  • Keine Dokumente